Zwalczanie karaluchów

Zwalczanie karaluchów

Karaluchy należą do najbardziej obrzydliwych owadów na świecie, które chętnie żyją w środowisku człowieka. Często ich domem stają się magazyny, szpitale, piwnice, restauracje a także nasze domy. Potencjał rozrodczy karaluchów jest niezwykle duży dlatego im jest ich mniej tym łatwiej i szybciej można je wytępić. Karaluchy przenoszą drobnoustroje chorobotwórcze, rozprzestrzeniają grzyby, wirusy, pierwotniaki oraz bakterie. Roznoszą również choroby takie jak gruźlica, tyfus, tężec i cholera. Karaluchy wywołują uczulenia u osób wrażliwych.

Karaluchy należą do najbardziej obrzydliwych owadów na świecie, które chętnie żyją w środowisku człowieka. Często ich domem stają się magazyny, szpitale, piwnice, restauracje a także nasze domy. Potencjał rozrodczy karaluchów jest niezwykle duży dlatego im jest ich mniej tym łatwiej i szybciej można je wytępić. Karaluchy przenoszą drobnoustroje chorobotwórcze, rozprzestrzeniają grzyby, wirusy, pierwotniaki oraz bakterie. Roznoszą również choroby takie jak gruźlica, tyfus, tężec i cholera. Karaluchy wywołują uczulenia u osób wrażliwych.

Karaluchy w domu?

Skontaktuj się z nami!