Monitoring aktywności owadów – na czym polega i gdzie się go przeprowadza?

Powiedzenie, że lepiej zapobiegać niż leczyć, odnosi się nie tylko do stanu zdrowia, ale również do stanu sanitarnego naszego otoczenia. Łatwiej nie dopuścić do pojawienia się w naszej przestrzeni insektów i gryzoni, niż toczyć z nimi walkę. I właśnie w tym pomaga nam monitorowanie aktywności owadów. Sprawdź, na czym dokładnie polega.

Monitorowanie aktywności owadów – co to takiego?

Monitoring aktywności owadów polega na regularnych obserwacjach i pomiarach aktywności owadów. 

Przeprowadza się go po to, aby określić m.in. liczebność owadów, miejsce ich występowania i gatunki przebywające w danym miejscu. Dzięki takim informacjom łatwiej zapobiegać potencjalnym problemom ze szkodnikami w naszej przestrzeni. 

Dlaczego warto monitorować aktywność owadów?

Informacje, których dostarcza monitoring, pozwalają ocenić, czy stosowane dotąd środki zapobiegawcze zdają egzamin. Jeśli nie – możesz w porę zareagować i wyeliminować szkodniki, zanim się rozprzestrzenią.

Przede wszystkim jednak regularny monitoring może pomóc Ci zaoszczędzić naprawdę duże pieniądze. Jeśli nie wykryjesz zagrożenia we właściwym momencie, gryzonie lub inne insekty mogą spowodować wiele zniszczeń – np. jeśli pojawią się w magazynie, w którym przechowywana jest żywność, lub w pomieszczeniu, w którym znajdują się połączone kablami urządzenia elektryczne. 

Gdzie powinno się przeprowadzać monitoring aktywności owadów?

Monitoring owadów powinien być regularnie prowadzony wszędzie tam, gdzie magazynuje się lub przetwarza żywność – czyli w magazynach żywności, magazynach zbożowych, zakładach przetwórstwa spożywczego, masarniach, rzeźniach itp.

Działania mające na celu kontrolowanie aktywności insektów przeprowadza się również w sklepach i hurtowniach spożywczych, a także w barach i restauracjach.

Systemy monitorowania owadów

Monitoring aktywności szkodników odbywa się na podstawie jasno określonych procedur – takich jak HACCP, GMP, GMP+ czy ISO. Aby potwierdzić, że przedsiębiorstwo działa zgodnie z tymi procedurami, przygotowujemy specjalną dokumentację, w której opisujemy zasady postępowania zapewniające bezpieczeństwo i ochronę przed szkodnikami.

HACCP, GMP, GHP

System HACCP to System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów. Opisuje procedury, które mają zapewnić bezpieczeństwo żywności – dzięki stałej lustracji przestrzeni i kontroli zamontowanych w tym celu urządzeń. Urządzenia te pozwalają monitorować obiekt i reagować od razu, jeśli wystąpi zagrożenie.

Aby wdrożyć system HACCP, firma musi spełniać warunki takie jak GMP (Dobra Praktyka Produkcyjna) i GHP (Dobra Praktyka Higieniczna). Oba te systemy pomagają usunąć przyczyny nieodpowiednich warunków sanitarnych. Dzięki nim zmniejsza się prawdopodobieństwo wystąpienia insektów w wyprodukowanych towarach.

IMP

IMP to jeden z najważniejszych elementów systemu GHP – oznacza Integrowane Metody Zwalczania Szkodników. 

Metody te łączą w sobie wszystkie inne sposoby eliminacji szkodników, aby obniżyć liczebność insektów skutecznie, ekonomicznie oraz bezpiecznie dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego.

Do sposobów tych zaliczamy m.in.:

  • monitoring szkodników, który polega na stałej obserwacji aktywności insektów. Można go przeprowadzać m.in. za pomocą detektorów lub różnego rodzaju pułapek,
  • zabiegi profilaktyczne,
  • zabiegi eliminacyjne. 
Inne systemy monitoringu aktywności owadów

Monitoring owadów opiera się również na prostszych – z pozoru – elementach. Zaliczam do nich np. wywiad z klientem i pracownikami przebywającymi w monitorowanym zakładzie. Kolejnym podstawowym elementem jest inspekcja wizualna, którą przeprowadzamy w czasie wizyty w obiekcie, aby sprawdzić, czy są w nim widoczne ślady aktywności owadów. 

Dokumentacja systemów monitorowania aktywności owadów

Aby firma mogła potwierdzić, że stosuje w swoim zakładzie monitoring aktywności owadów, musi posiadać odpowiednią dokumentację – przygotowaną zgodnie z wytycznymi. Taka dokumentacja powinna zawierać m.in. opis procedur zabezpieczenia obiektu przed gryzoniami i owadami, ocenę ryzyka występowania insektów i analizę trendów ich aktywności. 

W dokumentacji musi się znaleźć również opis użytych preparatów oraz instrukcja kontroli pułapek, a także opis działań korygujących, które należy wprowadzić po stwierdzeniu aktywności szkodników. 

Do przygotowanej przez nas dokumentacji dołączamy również certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające nasze kwalifikacje. 
Wprowadzając monitoring aktywności owadów w swoim zakładzie warto skorzystać z pomocy profesjonalnej firmy, która posiada wiedzę i doświadczenie. Jeśli chcesz wdrożyć w swojej firmie wybrany system monitoringu szkodników, skontaktuj się z nami – wspólnie opracujemy plan działania!

Zaufaj profesjonalnej firmie